Curs dedicat a la gestió dels diferents projectes que es realitzen al centre.